top of page

OMØ SKOLE

VELKOMMEN TIL OMØ SKOLE OG SFO

Omø Skole er øens skole (0. - 6. årgang).
Skolebygningen er bygget i 1859, fra den tid da præst og lærer var en og samme person.

 

Skolens hovedindgang og store lokale er placeret i hovedbygningen, et mindre lokale er
placeret i den renoverede staldbygning, hvor der også er bade- og omklædningsrum.

 

Skolen har en lille legeplads, bålhytte, boldbane, lille skov, shelter, have og køkkenhave.
Omø Forsamlingshus lejes og benyttes som gymnastiksal primært i vinterhalvår. 
 

Skolens elever er oftest delt i 2 aldersintegreret klasser, dog i nogle fag samlæses alle 7
årgange.


Omø Skole følger UVM’s vejledende læse-/timeplaner


Skolens lokaler benyttes tillige af SFO’en, som er et pasningstilbud for alle børn - 6 timer
om ugen.

Udenfor undervisningstiden bruges skolen ofte af foreningerne til aktiviteter, møder og
streaming.

IMG_8780.jpg

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os. Det kan være, at du er interesseret i at høre mere
om skolen, hvordan dagligdagen fungerer, og hvad det vil sige at have sit barn gående på vores ø-skole.

IMG_0080.jpg

PERSONALE & BESTYRELSE

Hver dag møder børnene forventningsfulde ind og vi gør alt for, at det bliver en god dag - både socialt og fagligt.
Du er altid velkommen til at kontakte os, personalet eller bestyrelsen.

IMG_9973.jpg

SKOLEÅRET - KALENDER

Omø Skole er en lille skole, hvor eleverne har de samme lektioner og timetal, som andre
børn. Vi er opmærksomme på, at vi er få og af og til lever vi i vores egen lille boble.

IMG_9766.jpg

MÅLSÆTNING & VÆRDIGRUNDLAG

Vi arbejder blandt andet for at gøre elverne glade og for at de bliver glade for at gå i skole og glade for at lære - se alle vores målsætninger og værdier.

IMG_5069_edited.jpg

TRADITIONER

Når man er en af Danmarks ældste ø skoler, er traditionerne en del af øens kultur og
derfor vægtet højt af både skolebestyrelsen, ansatte og elever med familier.

bottom of page