top of page

MÅLSÆTNING & VÆRDIGRUNDLAG

IMG_9764.jpg

Den gode skolestart
- at gøre børn glade for at komme i skole.


Den harmoniske skoledag
- at gøre børnene glade for at lære.

- at arbejdsmiljøet er i fokus for både elever og ansatte.
 

Den gode undervisning
- at børnene udvikles til hele mennesker med egen personlig mening og lyst til at tænke og
handle kreativt.
- at bevare og udvikle børnenes selvtillid, arbejdsglæde, nysgerrighed og gå på mod.
- at eleverne får mulighed for individuelt og i fællesskab at kunne tage initiativer.
- at eleverne inddrages i planlægningen af et antal udvalgte emner og områder.
- at børnene udvikler evner til aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen
hensigtsmæssigt.
- at undervisningen planlægges varieret mellem rent faglig indlæring,
og mellem mere socialt betonet fællesskabende emne- og projekt arbejde.

 

Den gode elev
- at børnene tager ansvar for sig selv og hinanden.
- at børnene udvikler evner til at håndtere følelser.
- at børnene udvikler kompetence til aktivt at indgå i sociale fællesskaber.
- at børnene udvikler evner til at lede og samarbejde ansvarligt.
- at børnene udvikler evner til aktivt at indgå i demokratiske processer.
- at eleverne både individuelt og i fællesskab tager initiativer.
- at udvikle evner til at evaluere andre / andres arbejde ud fra mange facetter.

 

Det gode skole/hjem samarbejde
- at forældresamarbejdet er præget af åbenhed og gensidig tillid / respekt
- at der gennemføres 2 skole/hjem samtaler pr. skoleår.

 

Det gode skolebestyrelsesarbejde
- at skolen inddrager og inddrages i lokalsamfundet
- at skolen inddrager og inddrages i Omøs historie og traditioner


De gode traditioner
- at børnene tager medansvar for skolen.
- at skolen inddrager lokalsamfundet i undervisningen.
- at skolen inddrager Omøs historie og traditioner i undervisningen.
- at Omø Skole er en grøn og miljøvenlig skole.
- at give eleverne oplevelser og erfaringer med natur- og miljøforhold, der kan gøre dem til
indsigtsfulde og handlekraftige medborgere, der føler glæde ved naturen og har lyst og
evner til at engagere sig i menneskets samspil med naturen.
 

Det gode image (PR)
- at Omø Skole synliggøres i lokalsamfundet.
- at personalet fremviser / præsenterer skolen for potentielle tilflyttere.


De gode lærere / den gode ledelse
- at personalesamarbejdet fungerer optimalt.
- at lærerstaben er relevant efter- og videreuddannet.

bottom of page