top of page
64237729_10218088589623708_4937091672988188672_n.jpg

  OMØ BEBOER- & GRUNDEJERFORENING 

Omø Beboer- & Grundejerforening er oprettet i 1970. Baggrunden var den nye kommunes (Skælskør Kommune) manglende interesse for Omø og dens forhold.

 

Et af de første forhold man tog fat på, var da Skælskør Kommune i 1972 lavede en dispositionsplan, hvoraf det fremgik, at Omø skulle være sommerhus-ø. Mindst 400 sommerhuse skulle placeres på god landbrugsjord - det var bare for meget. Det lykkedes at få afværget de mange sommerhuse, og det blev starten på Omø Beboer- & Grundejerforenings virke.

Omø Beboer- & Grundejerforenings mål er at kæmpe for, at Omø fortsætter med at være en helårsbeboet ø med alt hvad der hører til - en velfungerende færgedrift, dagligvarebutik, børnepasning og skole, hjemmepleje og sygeplejerske, tryghed hvis man bliver syg, arbejdspladser, mulighed for pendling, fritids- og kulturaktiviteter mm.

Ud over den politiske kamp for at bevare Omø som et aktivt helårsbeboet samfund, tager beboerforeningen også initiativ til en række tiltag, fx Omø Traktorbus, nye cykler på havnen, førstehjælpskurser, juletræstænding og arrangementer for øens ældre.

Omø Beboerforening har pt. 115 medlemmer. Har du lyst til at blive medlem, så henvend dig til bestyrelsen.

 MERE OM FORENINGEN

OMØ BLADET

 Udkommer 8 gange om året og uddeles gratis til alle beboere på øen.

 HØRINGSSVAR

Her finder du de breve og høringssvar som foreningen har sendt. 

NYHEDSBREVE

Vi udgiver hver måned et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og aktiviteter på øen.

TURISMESTRATEGI

Omø arbejder i øjeblikket 

med at udvikle en turismetrategi

BESTYRELSEN

Find bestyrelsens medlemmer og vedtægter.

Omø Beboer- & Grundejerforening og dermed Omø er medlem i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) er en interesseorganisation, som varetager de 27 medlemsøers - her iblandt Omø - interesseret overfor bl.a. Folketinget. Ø-sammenslutningens formål er at bevare og udvikle de små helårssamfund på øerne.

SaDS er høringsberettiget i en lang række sammenhænge, har sæde i div. embedsmandsudvalg, og som noget helt unikt, så har de små øer et eget underudvalg i Folketinget "Udvalget for Småøer", hvor SaDS mødes 2-3 gange om året med repræsentanter fra Folketingets partier.


De små øer og de kommuner, som de er en del af, nyder godt af en række målrettede støtteordninger: Støtte til færgedrift, støtte til investering i færger, støtte til nedsættelse af takster for gods og passagerer, biler, cykler mv., ø-støtte til kultur- og erhvervsprojekter, og ø-støtte til landmænd.

SaDS modtager årligt et tilskud på 1,6 mio. kr. til drift af sekretariat og til organisationsaktiviteter via ø-støtteloven.
Men derudover kan de små øsamfund naturligvis også søge tilskud fra såvel nationale som EU-ordninger, der støtter udvikling i landdistrikterne.

Ole Odsgaard er vores repræsentant.

Læs mere på www.danske-smaaoer.dk

SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SMÅØER

bottom of page