top of page
Billede turismestrategi.jpg

TURISMESTRATEGI

Gennem det sidste års tid har vi på Omø udarbejdet en turismestrategi. 

Du kan finde Omø Turismestrategi her

I februar blev der afholdt et møde, hvor turismestrategien blev præsenteret og debatteret. Du kan se oplæggene fra dagen her: 

Turismestrategi

Indlæg fra Svend Aage Hansen, Årø

Indlæg (film fra Jacob Lei, Årø Vingård. 

Hvorfor en turismestrategi?

Turismen på Omø består i dag primært af sejlerturisme omkring havnen, sommerhusturisme og endagsturister, der kommer over med færgen. Men sæsonen er kort, og der mangler både overnatningsmuligheder, arbejdskraft og aktiviteter, der kan fastholde de besøgende i længere tid på øen. Derfor har vi på Omø arbejdet med en turismestrategi, som kan sikre en bæredygtig udvikling af turismen på øen. Det handler ikke blot om at tiltrække flere gæster, men om at tiltrække de rigtige gæster. Gæster, som vælger at tage en overnatning ekstra, som kommer udenfor hovedsæsonen og som lægger flere penge på øen under deres ophold. Gæster, som værner om Omøs kulturelle værdier, traditioner og natur og som bidrager positivt til lokalsamfundet.

Turismestrategien for Omø sætter en strategisk retning for turismeudviklingen på Omø. Strategien sætter spot på udfordringerne og udpeger tre styrkepositioner, som skal fremelskes og dyrkes.

Turismestrategien er første skridt på vejen. Næste skridt er at omsætte de mange idéer til konkrete projekter og forretningskoncepter, som kan føres ud i livet.

bottom of page