top of page
DSC_8852a (1).jpg

GRUNDEJERFORENINGEN ØREGÅRDEN

VELKOMMEN

Grundejerforeningen Øregården består af 133 sommerhusgrunde beliggende på den sydlige del af Omø, som fremstår i dag som et attraktivt sommerhusområde præget af nærheden til Storebælt, natur og selvfølgelig fred og ro.

Gf. Øregården blev etableret i 1973 og har gennem tiden stået for pleje og vedligeholdelse af veje, stier og de store fællesarealer, der omkranser sommerhusområdet ud mod Storebælt og Smålandshavet.

DSC_8293a.jpg

NYTTIG INFORMATION

Gf. Øregården afholder generalforsamling hvert år - Pinselørdag kl. 10 i Forsamlingshuset på Omø.

Bestyrelsen har udarbejdet et brev med nyttige informationer, lige fra afhentning af skrald til orientering om strandbeskyttelseslinjen og fællesarealer. Hent dokumentet her.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

KONTINGENT

Medlemsskab er tinglyst sommerhusgrunden.


Kontingentet på 1.000 kr. pr. år (jan. til dec.) skal indbetales senest  ved udgangen af februar måned. Dette er vedtaget af generalforsamlingen med virkning fra 2024.

Kontingent indbetales her:

Bankkonto: 1551 3212389218 i Danske Bank.

Liste med medlemmernes navn, adresse og mailadresse opbevares og ajourføres af bestyrelsen med henblik på opkrævning af kontingent. 

Sommerhus.jpg
DSC_6268.jpg

GRENAFHENTNING

Der kan lægges grene ud på et hjørne af vendepladsene i september og oktober. Afhentning ske i november.

Der afhentes grene 2 gange om året. I foråret lige efter Påske og i efteråret i november.
Hentning af grene sker i samarbejde med Grenbrugspladsen på Omø. Præcise datoer kan derfor udmeldes.

Grene, der klippes uden for de to perioder, bedes man selv transportere til genbrugspladsen.

Grenafhentningen omfatter ikke haveaffald og græs.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ BBR

Fritidhusejernes Landsforening anbefaler, at den enkelte grundejer tjekker deres ejendomsinformation i BBR-registeret. Manglende eller ukorrekte oplysninger kan medføre en bøde og efterbetaling af ejendomsskat.

Havet.jpg
IMG_6843.jfif

VIGTIGE DOKUMENTER

Her finder du foreningens vedtægter, lokalplan og andre nyttige dokumenter.


Bestyrelse og kontakt

Kort over Grundejerforeningen Øregården

Vedtægter for Grundejerforeningen Øregården

Generalforsamling 2023: Referat - Regnskab

 

Lokalplan

bottom of page