top of page

OMØ BOLIGFORENING

HISTORIEN

Foreningen stiftedes 15/5 1998.

Ret hurtigt besluttedes det at forsøge at realisere et af OMØ Beboer- og Grundejerforenings idéprojekter: OMØ Aktivitets- og Sundhedscenter, som skulle indeholde 4 ældrevenlige lejeboliger, et stort aktivitetslokale med køkken, et sundhedscenter med lokale til øens sundheds-gruppe, motionslokale, pc-cafe og et mindre værelse for lejernes samt øens gæster. Det besluttedes at forsøge at rejse 'frie' kroner, en byggegrund samt masser af frivillig arbejdskraft.

Hurtigt blev det klart at projektet skulle etapedeles, og det blev besluttet at bygge de 4 ældrevenlige lejeboliger først. Skælskør Kommune stillede byggegrund til rådighed, Ø-støtteloven 250.000,- kr., A.P.Møller og Hustrus Fond 500.000 kr., og hertil kom indsamlede midler på Omø og et tilskud fra Omø Initiativfond, samt en masse frivillig arbejdskraft.

Ca. 60 personer har under Per Jacobsens byggeledelse ydet en indsats ved byggeriet, som officielt blev indviet 5/6 2003, hvor alle 4 lejligheder var udlejet.

 

Lejlighederne giver dels øens ældre mulighed for at nyde deres otium i velindrettede lokaler og med en fantastisk udsigt over Storebælt, og dels øens sundheds-gruppe gode arbejdsforhold hvis pleje bliver nødvendig. Da Omø Boligforening er en privat boligforening, har vi fuld visitationsret til lejlighederne.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset er anden etape af Omø Aktivitets- og Sundhedscenter.

Aktivitetshuset er et multifunktionelt byggeri på 180 m2 rejst gennem mange frivillige arbejdstimer af en kreds omkring Omø Boligforening, og finansieret gennem et Artikel 33 tilskud på kr. 850.000, kr. 400.000 fra Ø-støtteloven og kr. 450.000 fra Skælskør Kommune. Hertil kommer et tilskud på kr. 500.000 fra A. P. Møller og Hustrus Fond.

Aktivitetshuset indeholder: mødelokale for max. 20 personer med nødvendigt AV-udstyr, tekøkken, og et kontor. Disse bruges pt. af sundhedsgruppen og ø-sygeplejersken.

Motionslokale med tilhørende sauna.

Undervisningslokale med trådløs adgang + AV-udstyr for max. 10 personer, tekøkken.

1 offentligt handicaptoilet og 1 toilet.

Minilejlighed med opredning til 2, tekøkken med tilhørende service, toilet med bad. Fibernet adgang.

Aktivitetshuset er tænkt som øens sundheds- og aktivitetscenter. Her kan øens sygeplejerske / sundhedsgruppen og tilrejsende behandlere have udgangspunkt. Interne og eksterne kurser / møder kan afholdes.

 

Kondien og velværen dyrkes og nydes af øboere og øens gæster. I minilejligheden kan Omø Boligforenings lejeres gæster, øens gæster og andre med brug for et kortere eller længere ø-ophold indlogere sig. Møder kan afholdes i mødelokalet, hvor der også er trådløs adgang.

Lokalerne kan lejes ved henvendelse til formanden.

bottom of page