top of page

BEREDSKABER

Her kan du læse om, hvordan vores beredskaber er organiseret.

Ved brug for akut hjælp ring 112.

IMG_2621.JPG

BRANDBEREDSKAB

Omø beredskab hører under Slagelse Brand og Redning, med brandstation på Dragesvej 1.

Beredskabet består af 8-12 frivillige kvinder og mænd, der ved kald aflønnes af Slagelse kommune.

 

Beredskabet råder over en brandsprøjte med vandtank, pumpe og strømgenerator samt div. rør og andet brandslukningsudstyr.

 

Desuden råder beredskabet over en ”Landrover 109”, som bl.a. er udstyret med båre, som kan bruges, hvis der skal køres til helikopterens landingsplads. 

62140482_10157323431822140_7769030904235687936_n.jpg

AKUTHJÆLPERE

112 akutberedskabet på Omø består af 8 frivillige akuthjælpere,

der alle har taget et udvidet førstehjælpskursus.

 

Akuthjælperne bliver kaldt af alarmcentralen, når der er ringet 112 fra en Omø-adresse, ved akut opstået sygdom eller ulykke på  øen.

Akuthjælperne møder op som de første på skadestedets adresse og yder førstehjælp, indtil helikopteren eller ambulancen når frem.

 

De har altid en sundhedsfaglig person fra regionen som telefonbackup.

Akuthjælperne arbejder sammen med brandberedskabet, når Søværnets store helikopter henter patienter på øen.

Som regel er det dog regionens lille gule helikopter, der henter syge og tilskadekomne på øen.

akut.jpg
Billede 018.jpg
Billede 027.jpg

DIGE BEREDSKAB

Den 2. november 2006 blev Omø ramt af en stormflod, der betød, at mere end 30 huse på havnen stod under vand.

 

Det lykkedes Omøboerne i samarbejde med Slagelse Kommune og med hjælp fra Folketingets stormflodspulje at få etableret diger på Omø. Digerne er fra 2015.

Der er et særligt digeberedskab, som især under efterårsstormene holder øje med vejrmeldingerne om forhøjet vandstand.

 

De vurderer, hvornår der portene ved diget på havnen og ved diget på Revvej skal lukkes.

 

Digeberedskabet består af digeberedskabschef Keld Berth og havnefoged Jesper Hansen. Suppleanter er Svend Erik Hansen og Jan Hansen.

bottom of page