top of page
omo8.jpg

OMØ DIGELAG

PAS PÅ VORES DIGER

Undgå venligst unødig færdsel på digerne.

Kørsel med cykler, knallerter og lignende samt ridning er ikke tilladt.

 

Med venlig hilsen
Dige-bestyrelsen

STORMFLOD

Faerge.jpg

Den 2. november 2006 blev Omø ramt af stormflod. Vandstanden var,

da den var på sit højeste, 180 cm over daglige vande.

Mange områder af Omø blev sat under vand. Værst ramt blev Kirkehavn, hvor mange huse blev oversvømmede og krævede hel eller delvis renovering. 

Stormfloden satte sig dybe spor på Omø, og der blev oprettet en arbejdsgruppe, som i årene efter stormfloden har arbejdet på, at øen fik en ordentlig kystsikring.

 

Der var mange udfordringer undervejs, ikke mindst af økonomisk art, men med hjælp fra Folketinget og Slagelse Kommune lykkedes det efter mange år, og i 2014 stod diget færdigt.

Efter gældende lovgivning skulle der herefter oprettes et digelag, som består af de berørte lodsejere. Den 10. april 2016 var der stiftende generalforsamling i Digelaget Omø Nord.

DIGE BEREDSKABET

Ved varsel om forhøjet vandstand, vil digeberedskabet træde til.

Digeberedskabet består af følgende personer:

Digeberedskabschef: Keld Berth
Havnefoged: Jesper Hansen
1. suppleant: Svend Erik Hansen
2. suppleant: Jan Hansen

Hent foreningens vedtægter her

89771941_2775634392484079_5000343454492917760_n.jpg

BESTYRELSEN

omo4.jpg

Bestyrelses medlemmer

Svend Erik Hansen (Formand)
Telefon: 58 19 90 08 · E-mail: svenderikomoe@gmail.com

Jesper Hansen (Kasserer)
Telefon: 24 41 29 48 · E-mail: jesperomoe@yahoo.dk

Jonna Andersen (Sekretær)
Telefon: 58 19 90 68 · E-mail: jonnaomoe@gmail.com

Stig Jørgensen
Telefon: 20 21 40 60 · E-mail: sj@stigjorensen.as

Hanne Schultz
Telefon: 20 41 06 09 · E-mail: mail@net-lodsen.dk

 

Personlige suppleanter

For Svend Erik Hansen: Lars Christensen
For Jesper Hansen: Søren Thuesen
For Jonna Andersen: Edel Frost
For Stig Jørgensen: Henrik Albrechtsen
For Hanne Schultz: Rolf Auhagen

bottom of page