top of page
Omø Vandværk.JPG

OMØ VANDVÆRK

Omø Vandværk A.M.B.A. er et andelsselskab, der blev oprettet i 1964. Vandværket leverer vand til
ca. 300 andelshavere på Omø. Vandet hentes op fra 4 boringer, der alle ligger på den sydlige del af
Omø. Vandværket har tilladelse til at oppumpe 20.000 m3 årligt.


Slagelse Kommune vedtog i marts 2022 en indsatsplan for at beskytte grundvandet på øen. De
områder, som Omø Vandværk henter sit vand fra, holdes fri for konventionelt landbrug i al fremtid. Se indsatsplanen her.


På denne hjemmeside kan du finde nyttige oplysninger om, hvem du skal kontakte i tilfælde af
vandspil, spørgsmål vedr. forbrug og regnskab, vedtægter, generalforsamlingsreferater, takstblade,
resultater af de vandprøver, som Omø Vandværk får foretaget og meget mere.


Der findes også en fin, lille folder, der fortæller om Omø Vandværk.

Omø Vandværk afholder generalforsamling søndag den 5. maj kl. 10 i Omø Forsamlingshus.

Se dagsorden mv. under punktet Takster længere nede på siden

BEREDSKABSPLAN

Hvis du som forbruger oplever noget unormalt ved vandforsyningen - manglende vandtryk, brud på ledning, vandspild og lignende - 

skal du henvende dig til:

Vandværksbestyrer: Allan Rasmussen tlf.: 3097 9169,

mail: kr262@mail.tele.dk

 

Kontakt vedrørende administration, forbrug og regnskab:

Dorthe Winther, tlf. 6170 5249, mail: dorthe@porskaerwinther.dk

 

Spørgsmål til bestyrelsen kan rettes til:

Bestyrelsesformand: Gitte Lunding, mail: gitte.lunding@gmail.com

 

Vandværket har desuden en beredskabsplan, som bestyrelsens medlemmer skal følge i tilfælde af vandforurening eller lignende.

Omø Vandværk Beredskabsplan

EFTERGIVELSE AF VANDSPILD

Det er som udgangspunkt muligt at få eftergivet vandspild.

 Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt:

 

Det skal være tale om en privat bolig

Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma (et toilet, der løber, er således ikke omfattet)

Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 tillagt forbrugerens årlige normalforbrug (findes som et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug)

Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Man kan finde et ansøgningsskema om eftergivelse af vandforbrug her Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet. Når det er gjort, er Omø Vandværk forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne. Efterprøvelse af vandmåler: Såfremt forbrugeren ønsker at få efterprøvet vandmåleren, betales således: - Hvis der er noget i vejen med måleren, betaler Omø Vandværk udgiften til afprøvningen - Hvis der ikke er noget i vejen med måleren, betaler forbrugeren udgiften til afprøvningen

sasikan-ulevik-8jQC5RHWuSE-unsplash.jpg
elektronisk_vandmaaler.jpg

 TAKSTER 

Her finder du de seneste takstblade:

Takstblad 2023

Takstblad 2024

Regninger fra Omø Vandværk kan tilmeldes Betalingsservice. Såfremt man ønsker at få tilsendt et girokort, tilskrives et gebyr på 25 kr. pr. regning

Find tidligere takstblade, referater og budgetter her:

DIT ANSVAR

 

Få overblik over, hvad du som forbruger er ansvarlig for og hvad vandværket er ansvarlig for. 

 

VANDLEDNINGER

Som det fremgår af denne planche, har vandværket ansvaret for ledningsnettet frem til skel. Ligger din vandmåler i skel, er det selvfølgelig frem til vandmåleren.

VANDMÅLER

Ligger din vandmålere længere inde på din grund, har du ansvaret fra dit skel til din vandforsyning i huset. Vandmåleren er dog altid vandværkets ejendom.

 Se ansvar i forbindelse med vandmåleren her

Omø Vandværk (1).jpg
bottom of page