top of page

OMØ DAGPLEJE

Velkommen til Omø Dagpleje 0-6 år

Omø dagpleje er en integreret dagpleje med dagplejebørn 0-3 år
og børnehavebørn 3-6 år.
Dagplejen er beliggende på en lille ø, der ligger tæt på strand, natur og marker.

 

Det der kendetegner min dagpleje er ude livet, med natur og dyr. Med omsorg, nærvær og anerkendelse.
Et godt forældresamarbejde, hvor alle har lige stor betydning.

 

Dagplejen består af et stuehus med et
legeværelse, en spisestue med plads til det kreative, et køkken med plads til madlavning og fælles spisning.

 

På gården er det høns, katte, hund, køer samt grise. Samt stort ude areal med tilhørende urtehave og
bålplads.

Kontakt: Marlene Nyvang Munk, Ørevej 40, 4245 Omø.

Tlf.: 2239 2109. E-mail: mnmun@slagelse.dk

Dagpleje 3.jpg
Dagpleje 4.jpg
Dagpleje1.jpg
Marlene.jpg
Dagpleje3.jpg

MERE OM OMØ DAGPLEJE

Rum for leg, læring og udvikling

Fysisk aktiv leg og bevægelse er grundlæggende elementer som jeg gerne
vil understøtte, som en naturlig del af mit arbejde. Jeg vil skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv
leg i hverdagen til gavn for børnenes motorik samt udvikling af deres sprog, sociale relationer og
venskaber.


Leg og Læring

 Jeg oplever i dagplejen at børn lærer noget, når det er sjovt og spændende for dem i nuet.
Jeg tilbyder voksen styrede strukturerede aktiviteter. Med forudsigelighed og gentagelser. I dagligdagen
opstår der ofte situationer, hvor det spontane kan gribes, når jeg kan se, hvad der optager børnene her og
nu. Her er der mulighed for at børnene er med til at bestemme form og indhold af aktiviteten. Hvor det
enkelte barns behov tilgodeses.


Børnemiljø

Jeg arbejder på at børnene deltager aktivt i fællesskabet. Med udfordringer som passer til,
hver enkelt udvikling og kunnen. Så de tilegner sig viden, færdigheder, kompetencer. Med en
anerkendende tilgang, hvor vi drager omsorg og empati for hinanden.
Jeg arbejder med børnenes udvikling, hvor jeg bevist skifter mellem følgende ”placeringer”:

 

- Jeg gå foran og viser barnet vejen. Jeg er rollemodel. Og tilpasser aktiviteten så alle børn får ny
læring. Passende udfordringer.
- Jeg gå ved siden af, ved at lade barnet være nysgerrig og udforskende, eksperimenterende.
Følger deres initiativer, guider og vejleder barnet.
- Jeg gå bag ved, hvor jeg lader barnet selv udforske, samtidig med at støtte og være anerkendende.

 

Aktiviteter og ”tegn” fra børnene

Leg og bevægelse - Selvhjulpenhed – Sanglege, rim og remser og musik
– Kunst og traditioner – Glæden ved at være i naturen – Respekt for natur og miljø – fordybelse –
Inkluderende fællesskaber – Udvikling af sproget – Hvordan er jeg en god kammerat – Konfliktløsning –
Dialogisk læsning og læse leg – Forberedelser til at starte i skole – It – Indkøb - Maddage – Bagedage –
Besøg på fastlandet i børnehave. Fodring af dyr samt pasning. Brobygning med besøg på skolen og besøg af
skolen i dagplejen.

 

Årets gang

 Hele året, fokus på sproglige og sociale kompetencer.

 

Januar og februar: Alsidig personlig udvikling. Fastelavnsboller – udklædning – forældrekaffe.

 

Marts og april: Kulturelle udtryksformer og værdier. Påske og påskeæg – så karse.

 

Maj og juni: Krop og bevægelse. Plantedag –forældre og Bedsteforældrekaffe – Sankt Hans bål.

 

Juli: Ture ud af huset.

August og september: Krop og bevægelse.

 

Oktober og november: Natur og naturfænomener Blade, kastanjer og æbler.

 

December: Kulturelle udtryksformer og værdier, Julepynt, Julefrokost, Juletræsfest.

Om mig

Jeg hedder Marlene Nyvang Munk er uddannet Pædagog og har 27 års erfaring som stuepædagog og
Souschef i Slagelse kommune. Startede som dagplejer 1. nov. 2017. Jeg bor sammen med Stig Rasmussen,
vi har tilsammen 5 børn som alle er flyttet hjemmefra.

bottom of page