top of page

OMØ BY

Omø By, som ligger midt på øen, har status som en af de bedst bevarede landsbyer i regionen. Byen har bevaret sin oprindelige landsbystruktur med gårde der ligger tæt i gadeforløb. Der er gadekær, stendiger, landsbyhaver og gamle beplantninger. 

OmøBy3.jpg
Omø By 4.jpg
69101292_2364140807157683_2253499937834663936_n.jpg
211859442_10159433130292140_3937533455644555523_n.jpg
211190829_10159433130472140_2452225095751136109_n.jpg

OMØ BY

 

Gå en tur i landsbyen og se eksempler på den oprindelige firlængede bindingsværksgård med stuehus, stalde og ladebygning. Du kan i Husmandsstræde se eksempler på husmændenes boliger, se f.eks. huset med knæk på Husmandsstræde 12. Øens forsamlingshus og Historiens Hus er også placeret i Husmandsstræde. 

Nyd også stilheden ved det flotte gadekær, hvor bønderne i gamle dage vandede deres køer. Det er også i Omø By at du finder øens skole, øens eneste dagligvarebutik Letkøb og over for den resterne af Omø Fattiggård. Det, der er tilbage, er i dag er et lille smukt fritidshus. 

BYENS HISTORIE

Den jord, der hørt til gårdene, var oprindeligt opdelt, så hver gård havde mange mindre jordstykker spredt ud over øen. På den måde fik hver bonde del i både den gode og den dårlige jord, og i jordlodder der egnede sig til forskelligt brug. Hver gård havde eksempelvis en jordlod omkring søen, hvor der kunne skæres rør til tækning af stråtaget.

Bønderne på Omø var fæstebønder under Godset Borreby frem til Stavnsbåndets ophævelse i 1788. Stavnsbåndet betød, at den mandlige landboungdom var forpligtet til at blive boende hele livet under det gods, hvor vedkommende var født.

Landboreformen i 1794 gav mulighed for udskillelse ”udskiftning” af en ejendom fra landsbyfællesskabet. Men øens begrænsede størrelse har betydet, at det kun er få af byens gårde, der er blevet nedlagt og flyttet fra landsbyen og ud på det åbne land. Udflytning af gårde og sammenlægning af jorder, der fandt sted i resten af Danmark med landboreformerne i 1790erne, kendt som ”udskiftningen”, er derfor mindre tydelig på Omø. Flytningen af gårde fra landsbyen ud på landsbymarken er sket i forbindelse med ildebrande i byen, hvor den nye gård er blevet bygget uden for landsbyen, som tilfældet er det med gården ved badestranden Draget.

bottom of page